Oferta

Aktualnie oferujemy:
– skup i kontraktacja kukurydzy mokrej,
– sprzedaż materiału siewnego,

– doradztwo w zakresie uzyskania jak najlepszych plonów kukurydzy,
– suszenie mokrej kukurydzy,
– siew i zbiór kukurydzy,
– skup pszenicy i pszenżyta,
– usługi transportowe.