Punkty skupu

Punkty skupu mokrej kukurydzy:
– Elewator w Szarleju 18, 88-150 Kruszwica – w sezonie prowadzimy skup codziennie, kontakt: 523 537 911, 605 378 319,
– Piechcin 88-192 , ul. Gazowa 14 (czynny w sezonie kukurydzianym).

W elewatorze w Szarleju zajmujemy się skupem następującego ziarna:
• pszenica
• pszenżyto
• kukurydza mokra
• jęczmień

Nasza oferta poza skupem obejmuje:
• kontraktacje mokrego ziarna kukurydzy oraz pszenicy,
• usługi w zakresie przechowywania, suszenia, transportu zbóż,
• wykonywanie analiz laboratoryjnych zboża i kukurydzy,
• doradztwo oraz przeprowadzanie szkoleń na temat uprawy kukurydzy na ziarno,
• depozyt ziarna.